Om de bereikbaarheid van de MRA te borgen, ook na de bouw van 250.000 woningen tot 2040, werken het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) nauw samen. We maken samenhangende keuzes op het vlak van infrastructuur, mobiliteit en verstedelijking en stimuleren slim en duurzaam reizen.

Het Ontwikkelpad is het programmabrede stappenplan tot 2040, met alle maatregelen en acties. Het is daarmee de voortgangsmonitor van het programma én een onmisbaar sturingsinstrument.

De Netwerkstrategie geeft richting aan de toekomstige besluitvorming over netwerkinvesteringen en helpt deze in samenhang en in de tijd te bezien. Het betrekt daarbij alle modaliteiten en overstappunten.

Het zuidwestelijk gebied van Amsterdam heeft alle potentie om uit te groeien tot dé internationale entree van Nederland. We werken aan een integrale ontwikkelstrategie voor het gebied en een betere bereikbaarheid. 

Amsterdam Bay Area is het gebied tussen Amsterdam-Oost en Almere, rondom het IJmeer. Het biedt kansen voor duurzame gebiedsontwikkeling, met nieuwe woningen en werkgelegenheid.

De Uitvoeringsagenda 2020-2022 bevat alle concrete projecten die op kortere termijn zorgen voor een betere bereikbaarheid en een slimmere en schonere mobiliteit, van infrastructurele projecten tot fietsstimulering.

Nieuws

27-11-2020 Belangrijke besluiten over de metropoolregio Amsterdam in Bestuurlijk Overleg MIRT

Het doortrekken van de Noordzuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp en de ontbrekende schakel aanleggen in de metro Ringlijn zijn effectieve en urgente oplossingen voor de bereikbaarheidsknelpunten en verstedelijkingsopgaven aan de westkant van Amsterdam. Dat…

thumbnail stoelen in de tweede kamer

Lees meer over Belangrijke besluiten over de metropoolregio Amsterdam in Bestuurlijk Overleg MIRT

27-11-2020 Netwerkstrategie: richting geven aan multimodaal netwerk MRA

Verbeteren en uitbreiden van het hoogwaardig openbaar vervoer, een herontwerp van het wegennet rond Amsterdam, meer aandacht voor de fiets en hoogwaardige overstapplekken tussen de mobiliteitssystemen. Dat zijn de hoofdlijnen van de afspraken over de…

Lees meer over Netwerkstrategie: richting geven aan multimodaal netwerk MRA

27-11-2020 Resultaten MIRT-onderzoek ZWASH op tafel: Noordzuidlijn tot Hoofddorp en aanleggen ontbrekende schakel in metro Ringlijn

In het BO MIRT hebben de bestuurders de resultaten uit het MIRT-onderzoek ZWASH vastgesteld en afspraken gemaakt over het vervolg. De conclusie is dat het doortrekken van de Noordzuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp en de ontbrekende schakel aanleggen in de…

Lees meer over Resultaten MIRT-onderzoek ZWASH op tafel: Noordzuidlijn tot Hoofddorp en aanleggen ontbrekende schakel in metro Ringlijn