Om de bereikbaarheid van de MRA te borgen, ook na de bouw van 250.000 woningen tot 2040, werken het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) nauw samen. We maken samenhangende keuzes op het vlak van infrastructuur, mobiliteit en verstedelijking en stimuleren slim en duurzaam reizen.

Het Ontwikkelpad is het programmabrede stappenplan tot 2040, met alle maatregelen en acties. Het is daarmee de voortgangsmonitor van het programma én een onmisbaar sturingsinstrument.

De Netwerkstrategie geeft richting aan de toekomstige besluitvorming over netwerkinvesteringen en helpt deze in samenhang en in de tijd te bezien. Het betrekt daarbij alle modaliteiten en overstappunten.

Het zuidwestelijk gebied van Amsterdam heeft alle potentie om uit te groeien tot dé internationale entree van Nederland. We werken aan een integrale ontwikkelstrategie voor het gebied en een betere bereikbaarheid. 

Amsterdam Bay Area is het gebied tussen Amsterdam-Oost en Almere, rondom het IJmeer. Het biedt kansen voor duurzame gebiedsontwikkeling, met nieuwe woningen en werkgelegenheid.

De Uitvoeringsagenda 2020-2022 bevat alle concrete projecten die op kortere termijn zorgen voor een betere bereikbaarheid en een slimmere en schonere mobiliteit, van infrastructurele projecten tot fietsstimulering.

Nieuws

02-09-2021 Feestelijke (online) bijeenkomst Samenwerkingsovereenkomst flexibel werken en slim reizen

Maar liefst 24 grote organisaties in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) tekenden vorig jaar op 24 september een intentieverklaring om zich in te zetten voor minder files, beter spreiden in het openbaar vervoer en meer beweging door vaker te fietsen en…

Lees meer over Feestelijke (online) bijeenkomst Samenwerkingsovereenkomst flexibel werken en slim reizen

08-07-2021 Programma-update

De zomer is in aantocht, maar we zitten zeker niet stil binnen de verschillende programmalijnen van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. In dit artikel leest u welk werk al is verzet en hoe de aanloop naar het BO MIRT later dit jaar eruitziet.

Lees meer over Programma-update

08-07-2021 Interview Thea de Vries: ‘We zijn in alle delen van de regio aan het klussen’

Als secretaris-directeur van de Vervoerregio Amsterdam is Thea de Vries nu ruim een jaar opdrachtgever van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB). Een rol die haar op het lijf is geschreven. Ze vindt de kracht van SBaB dat Rijk en regio echt samenwerken en…

Lees meer over Interview Thea de Vries: ‘We zijn in alle delen van de regio aan het klussen’