Om de bereikbaarheid van de MRA te borgen, ook na de bouw van 250.000 woningen tot 2040, werken het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) nauw samen. We maken samenhangende keuzes op het vlak van infrastructuur, mobiliteit en verstedelijking en stimuleren slim en duurzaam reizen.

Het Ontwikkelpad is het programmabrede stappenplan tot 2040, met alle maatregelen en acties. Het is daarmee de voortgangsmonitor van het programma én een onmisbaar sturingsinstrument.

De Netwerkstrategie geeft richting aan de toekomstige besluitvorming over netwerkinvesteringen en helpt deze in samenhang en in de tijd te bezien. Het betrekt daarbij alle modaliteiten en overstappunten.

Het zuidwestelijk gebied van Amsterdam heeft alle potentie om uit te groeien tot dé internationale entree van Nederland. We werken aan een integrale ontwikkelstrategie voor het gebied en een betere bereikbaarheid. 

Amsterdam Bay Area is het gebied tussen Amsterdam-Oost en Almere, rondom het IJmeer. Het biedt kansen voor duurzame gebiedsontwikkeling, met nieuwe woningen en werkgelegenheid.

De Uitvoeringsagenda 2020-2022 bevat alle concrete projecten die op kortere termijn zorgen voor een betere bereikbaarheid en een slimmere en schonere mobiliteit, van infrastructurele projecten tot fietsstimulering.

Nieuws

27-05-2021 Landelijk mobiliteitsplatform 'Zo Werkt Het' lanceert nationale Hybride Werken campagne

In 2020 maakte de wereld kennis met hybride werken: gedeeltelijk thuis, gedeeltelijk op locatie. Steeds meer bedrijven en werknemers zien de voordelen hiervan in, waaronder minder CO2-uitstoot, flexibiliteit, hogere productiviteit, minder reistijd én meer…

Lees meer over Landelijk mobiliteitsplatform 'Zo Werkt Het' lanceert nationale Hybride Werken campagne

10-05-2021 Wethouder Egbert de Vries over SBaB

Egbert de Vries is sinds januari dit jaar wethouder Verkeer en Vervoer van de gemeente Amsterdam. Ook is hij nu voorzitter van de programmaraad van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Hij heeft voor beide functies het stokje overgenomen van Sharon Dijksma.…

Lees meer over Wethouder Egbert de Vries over SBaB

06-05-2021 Nieuwe baan voor omgevingsmanager Ives van Leth

Op 7 mei verlaat omgevingsmanager Ives van Leth het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Vorig jaar is hij verhuisd naar Twente, van tweehoog in de Amsterdamse Rivierenbuurt naar midden in het groen. De afstand was dankzij het thuiswerken de…

Lees meer over Nieuwe baan voor omgevingsmanager Ives van Leth