Om de bereikbaarheid van de MRA te borgen, ook na de bouw van 250.000 woningen tot 2040, werken het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) nauw samen. We maken samenhangende keuzes op het vlak van infrastructuur, mobiliteit en verstedelijking en stimuleren slim en duurzaam reizen.

Het Ontwikkelpad is het programmabrede stappenplan tot 2040, met alle maatregelen en acties. Het is daarmee de voortgangsmonitor van het programma én een onmisbaar sturingsinstrument.

De Netwerkstrategie geeft richting aan de toekomstige besluitvorming over netwerkinvesteringen en helpt deze in samenhang en in de tijd te bezien. Het betrekt daarbij alle modaliteiten en overstappunten.

Het zuidwestelijk gebied van Amsterdam heeft alle potentie om uit te groeien tot dé internationale entree van Nederland. We werken aan een integrale ontwikkelstrategie voor het gebied en een betere bereikbaarheid. 

Amsterdam Bay Area is het gebied tussen Amsterdam-Oost en Almere, rondom het IJmeer. Het biedt kansen voor duurzame gebiedsontwikkeling, met nieuwe woningen en werkgelegenheid.

De Uitvoeringsagenda 2020-2022 bevat alle concrete projecten die op kortere termijn zorgen voor een betere bereikbaarheid en een slimmere en schonere mobiliteit, van infrastructurele projecten tot fietsstimulering.

Nieuws

06-05-2021 Nieuwe baan voor omgevingsmanager Ives van Leth

Op 7 mei verlaat omgevingsmanager Ives van Leth het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Vorig jaar is hij verhuisd naar Twente, van tweehoog in de Amsterdamse Rivierenbuurt naar midden in het groen. De afstand was dankzij het thuiswerken de…

Lees meer over Nieuwe baan voor omgevingsmanager Ives van Leth

06-05-2021 Programma-update

Lees in dit artikel meer over de 1,5 miljard die het Nationaal Groeifonds voor de Noord/Zuidlijn heeft gereserveerd en over de besluitvorming van het Regionale Mobiliteitsprogramma (RMP) Noord-Holland en Flevoland. In het RMP worden de afspraken voor…

Lees meer over Programma-update

15-04-2021 Werkgeversplatform ‘Zo Werkt Het’ goed op stoom

Werkgeversplatform Zo Werkt Het is goed op stoom. Sinds september 2020 biedt het platform zowerkthet.nl kennis, tips, tricks en advies op maat als het gaat om flexibel (thuis)werken en slim reizen. Zo Werkt Het is een samenwerking tussen twaalf…

Lees meer over Werkgeversplatform ‘Zo Werkt Het’ goed op stoom