Om de bereikbaarheid van de MRA te borgen, ook na de bouw van 250.000 woningen tot 2040, werken het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) nauw samen. We maken samenhangende keuzes op het vlak van infrastructuur, mobiliteit en verstedelijking en stimuleren slim en duurzaam reizen.

Het Ontwikkelpad is het programmabrede stappenplan tot 2040, met alle maatregelen en acties. Het is daarmee de voortgangsmonitor van het programma én een onmisbaar sturingsinstrument.

De Netwerkstrategie geeft richting aan de toekomstige besluitvorming over netwerkinvesteringen en helpt deze in samenhang en in de tijd te bezien. Het betrekt daarbij alle modaliteiten en overstappunten.

Het zuidwestelijk gebied van Amsterdam heeft alle potentie om uit te groeien tot dé internationale entree van Nederland. We werken aan een integrale ontwikkelstrategie voor het gebied en een betere bereikbaarheid. 

Amsterdam Bay Area is het gebied tussen Amsterdam-Oost en Almere, rondom het IJmeer. Het biedt kansen voor duurzame gebiedsontwikkeling, met nieuwe woningen en werkgelegenheid.

De Uitvoeringsagenda 2020-2022 bevat alle concrete projecten die op kortere termijn zorgen voor een betere bereikbaarheid en een slimmere en schonere mobiliteit, van infrastructurele projecten tot fietsstimulering.

Nieuws

17-03-2021 Terugkijken: Uitzending Metropoolregio Actueel in het teken van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid

Precies een jaar na de eerste lockdown waardoor ons mobiliteitsgedrag drastisch veranderde, stond de rechtstreekse uitzending van Metropoolregio Actueel geheel in het teken van bereikbaarheid. Wethouder Egbert de Vries en gedeputeerde Jan de Reus (beide…

Lees meer over Terugkijken: Uitzending Metropoolregio Actueel in het teken van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid

16-03-2021 Samen Bouwen aan Bereikbaarheid feliciteert beste (thuis)werkgevers van Noord-Holland en Flevoland!

Precies een jaar geleden ging Nederland in lockdown. Ineens moesten we massaal thuiswerken. Dat was soms best even aanpassen voor werknemers en werkgevers. Welke werknemer is in 2020 nét dat stapje verder gegaan om het (thuis)werken makkelijker te makken?…

Lees meer over Samen Bouwen aan Bereikbaarheid feliciteert beste (thuis)werkgevers van Noord-Holland en Flevoland!

10-03-2021 De agenda voor 2021

Tijdens het Bestuurlijk Overleg MIRT in november 2020 is een aantal belangrijke besluiten genomen, die we dit jaar verder uitwerken. Zo onderzoeken we een herontwerp van het wegennet rond Amsterdam. De kwartiermakersfase voor de MIRT-verkenning ZWASH is…

Lees meer over De agenda voor 2021