Om de bereikbaarheid van de MRA te borgen, ook na de bouw van 250.000 woningen tot 2040, werken het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) nauw samen. We maken samenhangende keuzes op het vlak van infrastructuur, mobiliteit en verstedelijking en stimuleren slim en duurzaam reizen.

Het Ontwikkelpad is het programmabrede stappenplan tot 2040, met alle maatregelen en acties. Het is daarmee de voortgangsmonitor van het programma én een onmisbaar sturingsinstrument.

De Netwerkstrategie geeft richting aan de toekomstige besluitvorming over netwerkinvesteringen en helpt deze in samenhang en in de tijd te bezien. Het betrekt daarbij alle modaliteiten en overstappunten.

Het zuidwestelijk gebied van Amsterdam heeft alle potentie om uit te groeien tot dé internationale entree van Nederland. We werken aan een integrale ontwikkelstrategie voor het gebied en een betere bereikbaarheid. 

Amsterdam Bay Area is het gebied tussen Amsterdam-Oost en Almere, rondom het IJmeer. Het biedt kansen voor duurzame gebiedsontwikkeling, met nieuwe woningen en werkgelegenheid.

De Uitvoeringsagenda 2020-2022 bevat alle concrete projecten die op kortere termijn zorgen voor een betere bereikbaarheid en een slimmere en schonere mobiliteit, van infrastructurele projecten tot fietsstimulering.

Nieuws

23-02-2021 Metropoolregio Actueel over toekomstbestendige mobiliteit

Op dinsdag 16 maart – precies een jaar na de eerste lockdown waardoor ons mobiliteitsgedrag drastisch veranderde – staat de rechtstreekse uitzending van Metropoolregio Actueel geheel in het teken van bereikbaarheid.

Lees meer over Metropoolregio Actueel over toekomstbestendige mobiliteit

03-02-2021 Uitzending Metropoolregio Actueel

Op dinsdag 16 februari staat de uitzending van Metropoolregio Actueel geheel in het teken van het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp en het mogelijke sluiten van de de metroring van Amsterdam tussen de Isolatorweg en Amsterdam…

Lees meer over Uitzending Metropoolregio Actueel

27-01-2021 Nomineer de beste (thuis)werkgever van 2020 – Zo Werkt Het Award

Om het inspirerende aanpassingsvermogen van bedrijven in het afgelopen jaar te vieren, reikt platform Zo Werkt Het op 16 maart – precies een jaar na de start van de eerste lock down – de award uit voor Beste (Thuis)Werkgever van het Jaar. Nomineer vanaf nu…

Lees meer over Nomineer de beste (thuis)werkgever van 2020 – Zo Werkt Het Award