Programmaraad

Het bepalen van de strategische opgaven, gebiedsgerichte afwegingen en bestuurlijke sturing op het programma vindt plaats in de programmaraad. De programmaraad bestaat uit partijen die shareholder zijn en substantieel middelen inleggen. Het begrip ‘middelen’ wordt daarbij breder ingevuld dan geld alleen; dit kunnen bijvoorbeeld ook ruimtelijke beleidsafspraken op het gebied van mobiliteit en woningbouw en/of inzet van menskracht in de programmaorganisatie zijn. De leden van de programmaraad treden naar buiten als ambassadeurs voor het programma. De leden van de programmaraad vertegenwoordigen niet alleen de eigen organisatie, maar zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het programma en de samenwerking.

De programmaraad bestaat uit:

  • Sharon Dijksma - Wethouder gemeente Amsterdam
  • p.m. - Gedeputeerde provincie Noord-Holland, MRA Platform Mobiliteit
  • Ruth Clabbers - Directeur Wegen en Verkeersveiligheid, ministerie van IenW
  • Wino Aarnink - Directeur Openbaar Vervoer en Spoor, ministerie van IenW
  • Vincent van der Werff - Directeur Wonen en Ruimte, ministerie van BZK
  • Jan de Reus - Gedeputeerde provincie Flevoland, MRA Platform Ruimte
  • Jan Hoek - Wethouder gemeente Almere
  • Marja Ruigrok - Dagelijks Bestuurder Vervoerregio Amsterdam, MRA Platform Economie
  • Jurgen Nobel - Wethouder gemeente Haarlemmermeer, MRA Wonen