Samenwerkingsovereenkomst: Flexibel werken en slim reizen

Overheden, werkgevers en vervoerders in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) maken werk van flexibel (thuis)werken en slim reizen. Op 24 september 2020 tekenden 24 organisaties de Samenwerkingsovereenkomst flexibel werken en slim reizen. Het doel: samen werken aan duurzame mobiliteit. Door blijvend de spits te ontlasten en CO2-uitstoot te verminderen. Met vitale en tevreden werknemers tot gevolg. 

De samenwerkingsovereenkomst is een initiatief van het Rijk-regioprogramma 'Samen Bouwen aan Bereikbaarheid'. Naast grote bedrijven als ABN Amro en Loyens & Loeff, zetten ook diverse overheden hun handtekening. Waaronder de Vervoerregio Amsterdam, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de gemeente Amsterdam. Deze organisaties zijn nu volop bezig met het verduurzamen van hun mobiliteitsbeleid. Steeds meer organisaties sluiten zich aan. Doet u mee?

Voordelen van thuiswerken

Het afgelopen jaar hebben we noodgedwongen veel ervaring opgedaan met thuiswerken. We hebben gemerkt dat flexibel (thuis)werken past bij de huidige tijdgeest en een grote sprong is in het bereiken van maatschappelijke doelen: minder files, minder CO2-uitstoot, schonere lucht, meer verkeersveiligheid. Ook voor werkgever en werknemers biedt thuis veel voordelen: minder reistijd en reiskosten, meer flexibiliteit, meer productiviteit. En door vaker te fietsen en wandelen, voelen we ons vitaal en ervaren we minder stress. En dat willen we vasthouden voor de toekomst.

De toekomst is hybride

De deelnemende partijen van de samenwerkingsovereenkomst werken samen aan een juiste balans tussen thuiswerken en werken op locatie. Want natuurlijk heeft het massale thuiswerken ook nadelen, zoals minder gevoel van verbondenheid en soms meer stress. Desondanks geven veel werknemers in de MRA aan ook na de coronapandemie twee of drie dagen per week thuis te willen blijven werken. Mensen met een kantoorbaan beoordelen thuiswerken gemiddeld zelfs met een 7,4.

In de Samenwerkingsovereenkomst flexibel werken en slim reizen staan afspraken over het spreiden van werktijden en vervoersmiddelen. Tijdens en ná corona. Thuiswerken, slim reizen en spreiding zijn daarin sleutelbegrippen. We noemen dit ook wel het ‘hybride werken’. 

Samen aan de slag: Breikers en regionale mobiliteitsplatformen

De 24 organisaties zijn sinds het tekenen van de overeenkomst aan de slag met het verduurzamen van hun mobiliteitsbeleid. Ze worden daarbij kosteloos ondersteund door de mobiliteitsconsultants van werkgeversloket Breikers. Breikers helpt bij het in kaart brengen van alle mogelijkheden om thuiswerken en flexibel reizen onder werknemers te stimuleren. Omdat elke organisatie anders is, biedt Breikers advies op maat. Ook zijn tips, tools, ervaringsverhalen en handige mobiliteitsoplossingen te vinden op het nieuwe platform Zowerkthet.nl

Ook de regionale bereikbaarheidsplatformen in de MRA (gebiedsaanpakken) werken mee om flexibel werken en slim reizen mogelijk te maken: IJmond BereikbaarGroot Schiphol BereikbaarVan A tot Zuidas en Beter op weg Haarlem. Deze partijen maken onderdeel uit van de Uitvoeringsagenda van het Rijk-regioprogramma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid.

Tekent u ook voor flexibel werken en slim reizen? 

Op 24 september 2021 vindt een nieuwe ondertekening ronde van de samenwerking plaats met nieuwe en bestaande deelnemers. We nodigen u van harte uit om mee te doen. Meer informatie hierover volgt in de loop van de zomer. 

In 2021 is het doel dat zo veel mogelijk werkgevers in de MRA de samenwerkingsovereenkomst tekenen en aan de slag gaan met de uitvoering van de afspraken. Zo kunnen steeds meer mensen flexibel werken en slim reizen. Breikers en de regionale mobiliteitsplatforms zullen werkgevers hiervoor actief benaderen.