Vier programmalijnen die elkaar versterken

Het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid is ingedeeld in vier programmalijnen. De programmalijnen Zuidwest Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp (ZWASH) en Netwerken, Ringen en de Stad richten zich op de ontwikkeling op de lange termijn. De programmalijnen Stedelijke Bereikbaarheid en Slimme en Duurzame Mobiliteit zijn thematische actieprogramma’s met concrete maatregelen die bijdragen aan zowel de korte als de langere termijn.

De vier programmalijnen passen als tandwielen in elkaar. De maatregelen in de actieprogramma’s geven nú al verlichting. Maar ze zijn ook bedoeld als kweekvijver voor de langetermijnsporen. Wat goed werkt, wordt ook daar ingezet. Vanuit de koers en strategie stuurt het programma op de onderlinge samenhang, worden activiteiten geprioriteerd die meerdere opgaven en doelen dienen en wordt dubbel werk voorkomen.

Binnen de programmalijn Netwerken, Ringen en de Stad worden drie projecten uitgevoerd: Rottepolderplein, Duinpolderweg en Verbinding A8-A9.