De Duin- en Bollenstreek, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer hebben veel te bieden: een prachtig karakteristiek landschap, aantrekkelijk wonen en in de buurt van de grote economische centra van Nederland. Alleen staan de leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid van de regio nu onder druk. Dit gebied grenst aan de zuidwestkant van de Metropoolregio Amsterdam. Door de bereikbaarheid in de Haarlemmermeer-Bollenstreek te verbeteren, dragen we bij aan de opgaven van het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Eén van de verbetermaatregelen is het project Duinpolderweg.

Al in 2016 bleek uit de bereikbaarheidsindicator van het Rijk dat de bereikbaarheid van de Haarlemmermeer-Bollenstreek slecht is in vergelijking met andere delen van het land. Dit probleem wordt naar verwachting de komende jaren steeds groter als gevolg van ruimtelijk-economische ontwikkelingen. Door de bouw van nieuwe woonwijken en bedrijventerrein neemt het aantal verkeersbewegingen in de hele regio toe.

Knelpunten

Daarnaast zijn er ook knelpunten op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Op diverse plekken in de regio rijdt er veel verkeer door woonkernen over smalle wegen die hier niet geschikt voor zijn. Vrachtwagens, auto’s en fietsen concurreren om dezelfde ruimte op de weg. Ook kunnen voetgangers op verschillende plekken in het gebied moeilijk de weg oversteken. Deze combinatie van factoren leidt tot onveilige situaties.

Bijdragen aan een bereikbare, leefbare en veilige Haarlemmermeer-Bollenstreek

Project Duinpolderweg

Gemeenten, provincies, Holland Rijnland en de Vervoerregio Amsterdam werken nu samen in het project Duinpolderweg om de bereikbaarheid en leefbaarheid van dit gebied te verbeteren. Hiervoor wordt de (Nieuwe) Bennebroekerweg vanaf de A4 verbreed en verlengd tot aan de N208. Ook wordt een nieuwe verbinding tussen Lisse en de A44 en bij Zwaanshoek verder uitgewerkt. Als de bereikbaarheid in de regio verbetert, ontstaat er meer ruimte voor ruimtelijk-economische activiteiten en ontwikkelingen in de zuidwesthoek van de MRA. Daarmee draagt het project Duinpolderweg bij aan de opgaven van het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid.

Netwerken, Ringen en de Stad

De aanpak van Duinpolderweg wordt uitgevoerd onder de programmalijn Netwerken, Ringen en de Stad. Hier vindt u meer informatie over de verschillende programmalijnen. Voor meer informatie over het programma kunt u terecht bij programmaMRA@minienw.nl.