De grote verkeersdrukte op de provinciale wegen N203 en N246 zorgt ervoor dat de leefbaarheid en bereikbaarheid in Krommenie, Assendelft en Wormerveer zwaar onder druk staan. Er is een betere verbinding nodig tussen de A8 en A9 om de problemen nu en in de toekomst op te lossen. De verbinding A8-A9 draagt bij aan de opgaven van het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid.

Het ontbreken van een goede oost-westverbinding zorgt dagelijks voor files op de provinciale wegen N203 en N246. Dit leidt in Krommenie en Assendelft tot ernstige overlast van onder meer sluipverkeer, geluidshinder en een slechte luchtkwaliteit. Een betere verbinding tussen de A8 en de A9 moet deze problemen verminderen.

Golfbaanalternatief

Uit drie alternatieven hebben de Gedeputeerde Staten in mei 2018 gekozen voor het Golfbaanalternatief: een weg die zal lopen over de golfbaan van de Heemskerkse Golfclub. Dit alternatief zorgt voor de verbetering van de bereikbaarheid en de leefbaarheid van het gebied.

Verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid aan de noordkant van de MRA

De Stelling van Amsterdam

In het gebied tussen de A8 en A9 bevindt zich de Stelling van Amsterdam. De Stelling van Amsterdam staat op de Unesco Werelderfgoedlijst. Met een zogeheten landschapsplan wordt de verbindingsweg ingepast in het landschap van de Stelling van Amsterdam. Hierdoor blijft de uitzonderlijke universele waarde van het werelderfgoed behouden en waar mogelijk versterkt. Het Golfbaanalternatief draagt hieraan bij.

Netwerken, Ringen en de Stad

De aanpak van Verbinding A8-A9 wordt uitgevoerd onder de programmalijn Netwerken, Ringen en de Stad. Hier vindt u meer informatie over de verschillende programmalijnen. Voor meer informatie over het programma kunt u terecht bij programmaMRA@minienw.nl.