Het gebied tussen Amsterdam Zuid en Hoofddorp heeft alle potentie om uit te groeien tot dé internationale entree van Nederland. Het ligt strategisch bij de binnenstad, de Zuidas en Schiphol. Ook is het nationaal en internationaal goed verbonden door een uitstekend ov-netwerk en via de luchthaven. Duurzame ontwikkeling van dit gebied - met een goede balans tussen wonen en werken, bereikbaarheid, voorzieningen, groen en internationale oriëntatie - is hierbij van belang.

De programmalijn Zuidwest Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp ontwikkelt de strategie om het gebied te transformeren tot dé internationale entree van Nederland. Het neemt hierbij alle uitdagingen en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van bereikbaarheid, verstedelijking, economie, leefbaarheid en duurzaamheid in ogenschouw.

De uitdagingen in het gebied

Het gebied tussen Amsterdam Zuid en Hoofddorp biedt door z’n unieke ligging en grote dynamiek veel kansen voor ontwikkeling. Maar sterke versnippering en het dichtslibben van het gebied zijn daarbij grote uitdagingen. Er wordt al veel geïnvesteerd in de bereikbaarheid. Toch zal het systeem zonder extra inspanningen binnen 10 jaar vastlopen, bijvoorbeeld op het ov-knooppunt Schiphol. Ook leiden extra woningen en arbeidsplaatsen tot nog meer vervoersbewegingen in een toch al krap systeem.

Naast leefbaarheid van stad en regio is een goede bereikbaarheid, ook nationaal en internationaal, belangrijk voor de verdere ontwikkeling van het gebied. En voor het aantrekken van nieuwe, internationaal georiënteerde bedrijven, bijvoorbeeld op het vlak van kennis of innovatie. Om de bereikbaarheid te borgen is een slim, rendabel en duurzaam vervoersysteem nodig waarin alle modaliteiten worden benut: openbaar vervoer (tram, bus, metro en spoor), weg en fiets.

De ontwikkelstrategie van het gebied tussen Amsterdam Zuid en Hoofddorp

Resultaat en aanpak

De gebiedsontwikkeling en de bereikbaarheidsopgaven kunnen niet los van elkaar worden gezien. Ze worden dan ook in samenhang uitgewerkt door het MIRT-onderzoek Zuidwest Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp dat de programmalijn uitvoert. Het eindresultaat van deze programmalijn/MIRT-studie is een ontwikkelstrategie met robuuste oplossingen voor de huidige en verwachte uitdagingen op beide fronten.

De strategie bevat ook een stappenplan met maatregelen hoe daar te komen en een onderbouwing van de investeringen. De ontwikkelstrategie biedt ruimte om bij nieuwe ontwikkelingen, innovaties en nieuw beleid tijdig te kunnen bijsturen. De ontwikkelstrategie richt zich op de middellange en lange termijn en beslaat de periode 2022-2040.

Het MIRT-onderzoek van deze programmalijn kent vier fases:

  • Eerst wordt de uitgangssituatie 2025-2028 bepaald qua bereikbaarheid en gebiedsontwikkeling en de ontwikkelmogelijkheden voor de lange termijn (2040). Daarnaast worden de raakvlakken met andere beleidstrajecten in beeld gebracht.
  • Vervolgens worden deze uitgewerkt in een set samenhangende, integrale ontwikkelperspectieven. Deze worden kwalitatief getoetst om de essentiële keuzes voor de toekomst helder in beeld te brengen.
  • Deze essentiële keuzes worden in het voorjaar van 2019 bestuurlijk voorgelegd om tot richtinggevende uitspraken te komen.
  • Deze geven richting aan de uitwerking van de ontwikkelperspectieven tot de ontwikkelstrategie die naar verwachting eind 2019 wordt opgeleverd.